Fortrolighedspolitik for Ifolor Oy, Kerava (Finland)

Fortrolighedspolitik for Ifolor Oy, Kerava (Finland)

ifolor-teamet er glade for at kunne behandle dine fotos. Din tilfredshed er vores første prioritet. Du kan være helt sikker på, at dine fotos og personlige data bliver behandlet i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Dette dokument forklarer, hvilke personlige data (dvs. oplysninger, der er relateret til identificerede personer eller personer, der kan identificeres) der indsamles fra dine bestillinger, og hvordan disse data behandles og anvendes.

1. Indsamling af personlige data

Indsamlingen og behandlingen af data vil for så vidt kun udføres ved professionel behandling af din bestilling og under vedligeholdelse af kunderelationen. Dine data anvendes kun til det formål, hvormed de var indsamlet, og til at beskytte dine egne juridiske virksomhedsinteresser i henhold til de relevante gældende bestemmelser i forbindelse med databeskyttelse. 

Bestillingssoftwaren kontakter vores servere af forskellige årsager. Dette er nødvendigt til f.eks. anmodning og opdatering af prisoplysninger, eller hvis der afgives en bestilling. Adgangsdata gemmes derefter midlertidigt på vores servere, som f.eks. den aktuelle IP-adresse for din adgang og dato og varighed for dit besøg. Disse data slettes ikke senere end 30 dage.

Brug og overførsel af personlige data
Vi håndterer dine data fortroligt i henhold til vores principper og videregiver dem ikke til tredjepartsprocessorer. Vi forbeholder os dog retten til at få dataene behandlet af tredjeparter i Schweiz eller i EU-lande, hvis det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af bestillinger. I sådanne tilfælde vil databeskyttelsen være sikret af overholdelse af de databeskyttelseslove, der er gældende i Schweiz, EU og i et hvert sådan land, og i henhold til tilsvarende kontrakter med vores leverandører. Dine billeddata slettes automatisk ikke senere end 30 dage efter gennemførelse af dine bestillinger.

Betaling
Den elektroniske betalingsproces håndteres af en certificeret betalingstjenesteudbyder Datatrans AG Zürich. Betalingsoplysninger overføres direkte til betalingstjenesteudbyderen og opbevares der i en begrænset tidsperiode til behandling af betaling og til evt. klager eller kredit. Dette gælder ikke for betaling efter faktura.

For at forbedre vores tjenester er visse begivenheder, som f.eks. annulleringer af bestillingsprocesser, inkluderet i vores bestillingssoftware. De begivenheder, der registreres, bliver pseudonymiseret og overført til Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland til en statistisk analyse (se også: https://www.ifolor.fi/en/gtc/webanalyticpolicy).
Vores behandling af data sker ud fra legitime interesser, der har til formål at gøre din ordrebestilling så nem som mulig og overordnet gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og effektiv, og er dermed i overensstemmelse med gældende lovgivning, Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR-forordningen.
Den gældende Webtrekk-fortrolighedspolitik kan ses på  https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html
Du kan til hver en tid deaktivere registreringen og overførslen af begivenheder.

Der er også en kampagneevaluering i bestillingssoftwaren. Ved brug af kampagneevaluering kan vi se, hvordan vi har erhvervet kunderne. Alle data fra kampagneevalueringen bliver pseudonymiseret og statistisk evalueret af Adjust GmbH. Du kan til hver en tid deaktivere denne. Vi tager selvfølgelig også højde for din enheds globale indstillinger.

ifolor forsøger at udvikle bestillingssoftwareprocessen så brugervenlig og effektiv som muligt. Med det formål anmoder bestillingssoftwaren om adgang til kundens adressebog, så personlige kontakter nemt kan bruges som forsendelsesadresser. Disse oplysninger bruges ikke til andre formål.

Du kan overføre billedfiler til os fra tredjeparts onlinetjenester, som f.eks. Google Fotos, ikke kun fra dine egne enheder. Du giver os ikke adgang til dine log-in-data for disse tjenester eller til andre data i forbindelse med disse tjenester. Ansøgningen giver kun adgang til de godkendte data og billeder. Billeder, som du vælger at bruge i dit projekt, bliver kopieret og gemt i appen. For at få adgang til eksterne tredjeparts onlinetjenester, skal du linke til den respektive tjeneste inden for appen. Appen modtager derefter en adgangstilladelse, der er begrænset til appen og din konto hos tjenesteudbyderen. Adgangstilladelsen gemmes i appen, indtil du logger ud af den respektive tjeneste i appen. Alternativt kan du normalt opsige adgangstilladelsen på webstedet for den respektive tredjeparts onlinetjeneste.

ifolors kunderegistreringer gemmer kun kundedata, som den pågældende person har angivet til ifolor på tidspunktet for bestillingen eller senere. Som f.eks. abonnent på vores nyhedsbrev er vores tekniske tjenesteudbyder Selligent. Oplysninger kan også videregives til juridisk brug, som f.eks. direkte marketing. Du kan forbyde behandling og overførsel af dine oplysninger til marketingformål samt til hver en tid tjekke dine oplysninger.

Datasikkerhed og kommunikation
Vores database, der indeholder dine personlige data, beskyttes hele tiden af relevante tekniske og organisationsmæssige forholdsregler for at forhindre tab og misbrug. De opbevares i et sikkert driftsmiljø, som offentligheden ikke har adgang til.

Når dine personlige data overføres under visse omstændigheder, f.eks. under login og betalingsprocesser, bliver de krypteret ved hjælp af SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Det betyder, at der anvendes en avanceret krypteringsmetode til kommunikationen mellem din computer og ifolors servere, forudsat at din browser understøtter SSL-teknologi (https).

2. Oplysninger og berigtigelse

ifolor er databehandleren af de indsamlede personlige data. Ved skriftlig anmodning videregiver vi oplysninger om, hvilke personlige data vi har registreret om din person.

Hvis vi har evt. tvivl om nøjagtigheden af de data, der er tilgængelige for os, vil vi bekræfte dataenes nøjagtighed. Hvis du bemærker, at de data, vi har behandlet, er unøjagtige eller ikke længere er opdaterede, er du berettiget til at bede os om straks at rette dine data uden omkostninger.

Du har ret til skriftligt på et hvilket som helst tidspunkt at underrette os om, at du ikke ønsker, at vi behandler dine personlige data længere; forudsat at vi beholder retten til at behandle data, hvor det er nødvendigt (f.eks. faktureringsdata).

Vi forbeholder os ret til at kræve den rette identifikation fra dig før behandling af dine anmodninger som anført ovenfor.

Send sådanne anmodninger udelukkende til følgende adresse – dette vil gøre vores behandling nemmere:

Via e-mail:
dataprotectionofficer@ifolor.fi
(tietosuojavastaava)

Via alm. post:
Ifolor Oy 
Data Protection Officer
Posliinitehtaankatu 1, 
04260 Kerava, Finland

3. Retslige grunde for behandling af personoplysninger

Retslige grunde for behandlingen er fastlagt i overensstemmelse med artikel 6 i GDPR, i hvilket tilfælde behandlingen hovedsageligt finder sted
- med samtykke, artikel 6.1 (a) GDPR
- for kontraktens opfyldelse, artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR
for at overholde lovbestemte forpligtelser, artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR, og
- for at beskytte legitime interesser, artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR

4. Din ret som registreret

(1) Den registrerede har følgende rettigheder til personoplysninger i henhold til GDPR:
- Ret til adgang til oplysninger, artikel 15 i GDPR
- Ret til berigtigelse, artikel 16 i GDPR
- Ret til at slette data (Ret til at blive glemt), artikel 17 i GDPR
- Ret til at begrænse behandlingen, artikel 18 i GDPR
- Retten til at overføre data fra et system til et andet, artikel 20 GDPR
- Ret til at gøre indsigelse, artikel 21 i GDPR (se også afsnit 5 nedenfor)

(2) I henhold til artikel 22 i GDPR har den registrerede ret til ikke at blive genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, f.eks. profilering, som har juridiske virkninger på ham eller hende eller har en væsentlig indvirkning på ham eller hende. Ovenstående finder ikke anvendelse på afgørelsener nødvendig for indgåelsen eller udførelsen af ​​aftalen mellem den registrerede og den dataansvarlige
- reguleres af EU -lovgivning, der gælder for den dataansvarlige eller ved lov i en medlemsstat, som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og friheder og juridiske interesser. eller
- er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke

(3) Hvis du mener, at behandlingen af ​​dine data overtræder databeskyttelsesreglerne, har du ret til at registrere en klage hos en tilsynsmyndighed i henhold til art. 77 og GDPR. Klageretten kan især udøves for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du bor, eller hvor den formodede overtrædelse fandt sted.

5. Tilbagekaldelse af samtykke og indsigelsesret

Den registreredes ret til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage uden at det berører lovligheden af ​​den tidligere behandling. Hvis samtykke tilbagekaldes, afslutter vi den tilsvarende behandling af personoplysninger.

For ydelser, der er berettiget til tilbagekaldelse
I henhold til artikel 21 i GDPR har du til enhver tid ret til på grund af din særlige situation at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dig indsamlet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysninger, medmindre den dataansvarlige kan påvise, at der er en overbevisende og begrundet årsag til behandlingen, der krænker den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller er nødvendig for at forberede, fremlægge eller forsvare det juridiske krav.

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring Ifølge artikel 21 i GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger til direkte markedsføring. Den registrerede har en absolut ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​sine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering, for så vidt det vedrører direkte markedsføring. Den dataansvarlige skal følge personens ønsker uden at spørge årsagerne til indsigelsen.

10/2021