Tietosuoja / Yksityisyydensuoja Ifolor Oy, Kerava (Suomi)

Tietosuoja / Yksityisyydensuoja Ifolor Oy, Kerava (Suomi)

Kiitos, kun teetät valokuvasi ja muut kuvatuotteet Ifolorilla. Asiakastyytyväisyys on päällimmäinen tavoitteemme. Ifolorin yksityisyydensuojaseloste on laadittu, jotta voit varmistua siitä, että Ifolor käsittelee valokuviasi ja henkilötietojasi asianmukaisesti.
Seloste kuvaa, mitä henkilötietoja (eli tietoja, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin tai joiden avulla voi tunnistaa tietyn henkilön) Ifolor kerää asiakkaan tilausten yhteydessä, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään.

1. Henkilötietojen kerääminen

Ifolor kerää ja käsittelee henkilötietoja soveltuvien lakien ja tietosuojasääntöjen mukaisesti. Ifolor kerää ja käsittelee ainoastaan sellaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Ifolorin palvelimille tallentuu tilapäisiä tietoja vierailuun liittyen ja tietoja, jotka ovat tarpeen käyttöliittymien toiminnalle sekä käyttäjän pyyntöjen käsittelemiseksi. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän päätelaitteen yhteysosoitteeseen (IP-osoite), niihin alisivuihin, joilla käyttäjä vierailee, vierailun päivämäärään ja kellonaikaan. Tiedot hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivän kuluttua.

Henkilötietojen käyttö ja luovutus
Ifolor käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille käsittelijöille. Ifolor varaa kuitenkin oikeuden siirtää tiedot kolmansien tahojen käsiteltäviksi Sveitsissä tai EU:n jäsenvaltioissa, mikäli se on tarpeen asiakkaan tilauksen käsittelemisen toteuttamiseksi. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä Sveitsissä, EU:ssa ja kussakin asianomaisessa valtiossa, ja solmimalla tätä vastaavia sopimuksia Ifolorin toimittajien kanssa.

Mahdollistaaksemme jälkitilauksia tai mahdollisten valituksien käsittelyä, tilaustiedot säilytetään enintään 30 päivää ennen niiden hävittämistä.

Maksu 
Sähköisen maksuprosessin käsittelee sertifioitu maksupalveluntarjoaja Datatrans AG Zürich. Maksutiedot välittyvät suoraan maksupalveluntarjoajalle ja tallennetaan siellä maksun käsittelyä ja mahdollisia valituksia tai hyvityksiä varten rajoitetun ajan. Ei koske laskulla maksamista.

Webtrekk GmbH-yhtiön analyysipalvelu, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany seuraa tällä hetkellä käyttäjän vierailua Ifolorin tilausohjelmassa, sillä se auttaa meitä säännöllisesti parantamaan palvelujamme ja optimoimaan sitä käyttäjien tarpeisiin (katso myös: https://www.ifolor.fi/kaytto-ja-toimitusehdot/verkkoanalyysi).
Käsittelemme tiedot GDPR -tietosuoja-asetuksen 6 (1) artiklan, kohdan f mukaisesti, ja tiedon avulla parannamme tilausprosessia sekä kehitämme nettisivujamme käyttäjäystävällisemmäksi. 
Sovellettava Webrekk-tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.
Voit poistaa tilausprosessitapahtumien laskennan ja tietojen siirron milloin tahansa.

Adjust GMbH:n analyysipalvelu seuraa tällä hetkellä käyttäjän vierailua Ifolorin tilausohjelmassa, sillä se auttaa meitä säännöllisesti parantamaan palvelujamme ja optimoimaan sitä käyttäjien tarpeisiin. Tiedot kerätään anonyymisti. Mikäli käyttäjä ei halua sallia seurannan käyttöä, useissa selainohjelmissa on mahdollista kytkeä seurannan käyttö pois päältä selaimen asetuksissa.

Jotta tilausohjelmamme käyttö olisi asiakkaillemme helppoa, pyydämme pääsyn osoitekirjaan. Tilausohjelma pyytää pääsyä osoitekirjaan, jotta asiakas helposti voi käyttää omia yhteyistietoja toimitusosoitteena. Emme käytä näitä tietoja muuhun tarkoitukseen.

Asiakas voi lähettää Ifolorin käsiteltäväksi kuvatietoja paitsi omalta päätelaitteeltaan, myös pilvipalvelujen kuten Google Kuvien välityksellä. Toimimalla näin, asiakas ei anna Ifolorille pääsyä kyseisiin palveluihin liittyviin sisäänkirjautumistietoihin tai muihin näihin palveluihin ladattuihin tietoihin. Sovellus saa käyttöönsä vain hyväksytyt tiedot ja kuvat. Projektissa käytetyt kuvat kopioidaan ja tallennetaan sovellukseen. Ulkoisiin, kolmannen osapuolen verkkopalveluihin pääsee linkittämällä kyseinen palvelu sovelluksen kautta. Tämän jälkeen sovellus saa käyttöoikeuden, joka rajoittuu sovellukseen ja palveluntarjoajan tiliin. Käyttöoikeus tallennetaan sovellukseen, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos sovelluksen vastaavasta palvelusta. Vaihtoehtoisesti käyttöoikeuden voi lopettaa kolmannen osapuolen verkkopalvelun verkkosivustolta.

Ifolorin asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut Ifolorille tilauksen yhteydessä tai myöhemmin. Esim. uutiskirjeen tilaajana tekninen palveluntarjoajamme on Selligent. Tietoja voidaan luovuttaa perusteltuihin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi suoramarkkinointiin. Asiakas voi kieltää tietojensa käsittelyn ja luovutuksen markkinointitarkoituksiin sekä tarkastaa itseään koskevat tiedot milloin tahansa.

Tietoturvallisuus ja viestintä
Ifolor on kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Ifolorin asiakkaan henkilötietoja sisältävä tietokanta on jatkuvasti suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sen häviämisen ja väärinkäytön estämiseksi. Sitä säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä.

Vaikka asiakkaan henkilötietoja siirretään tietyissä tilanteissa, esimerkiksi sisäänkirjautumisen ja maksuprosessin yhteydessä, ne on salattu käyttäen Secure Socket Layer (SSL) -teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokoneen ja Ifolorin palvelimen väliseen viestintään sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, edellyttäen että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https) -teknologiaa.

2. Tiedot ja niiden oikaisu

Ifolor toimittaa asiakkaalle tämän kirjallisesta pyynnöstä tiedot niistä henkilötiedoista, jotka Ifolor on tallentanut asiakkaasta.

Mikäli Ifolor epäilee sille toimitettujen tietojen oikeellisuutta, tarkistaa Ifolor niiden oikeellisuuden. Mikäli asiakas huomaa, että Ifolorin käsittelemät tiedot eivät ole oikeita tai eivät enää ajantasaisia, asiakkaalla on oikeus pyytää Ifoloria korjaamaan tätä koskevat tiedot välittömästi ja veloituksetta.

Asiakkaalle on oikeus ilmoittaa kirjallisesti Ifolorille milloin tahansa, että asiakas haluaa kieltää tämän henkilötietojen käsittelyn jatkamisen; tämä kuitenkin sillä rajoituksella, että Ifolorilla säilyy oikeus käsitellä tietoja sikäli kuin tarpeellista (esim. laskutustietoja).

Ifolor varaa oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisesti ennen yllämainittujen pyyntöjen käsittelemistä.

Pyydämme osoittamaan tällaiset pyynnöt yksinomaan seuraavaan osoitteeseen: (tämä nopeuttaa asian käsittelyä)Sähköpostitse:
tietosuojavastaava@ifolor.fiPostitse:
Ifolor Oy
Tietosuojavastaava
Posliinitehtaankatu 1
04260 Kerava, Finland

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet 

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet muodostuvat GDPR:n artikla 6:n mukaisesti, jolloin tietojenkäsittely tapahtuu pääasiassa
- suostumuksen perusteella, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta GDPR
- sopimuksen täyttämiseksi, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta GDPR
- lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta GDPR ja 
- oikeutettujen etujen suojaamiseksi, 6 artiklan 1 kohdan f alakohta GDPR

4. Sinun oikeutesi rekisteröitynä

(1) Rekisteröidyllä on GDPR:n nojalla seuraavat henkilötietoja koskevat oikeudet: 
- Oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15 GDPR 
- Oikeus tietojen oikaisemiseen, artikla 16 GDPR 
- Oikeus tietojen poistamiseen (Oikeus tulla unohdetuksi), artikla 17 GDPR 
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, artikla 18 GDPR 
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, artikla 20 GDPR 
- Vastustamisoikeus, artikla 21 GDPR (katso myös kohta 5 jäljempänä) 

(2) GDPR:n artiklan 22 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös
- on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten 
- on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai 
- perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen

(3) Jos uskot, että tietojesi käsittely rikkoo tietosuojamääräyksiä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Art. 77 GDPR. Muutoksenhakuoikeutta voidaan käyttää erityisesti sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa oleskelet tai jossa epäilty rikkomus tapahtui.

5. Suostumuksen peruutus ja vastustamisoikeus 

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa ilman että tämä vaikuttaisi edellisen käsittelyn laillisuuteen. Jos suostumus peruutetaan, lopetamme vastaavan tietojenkäsittelyn.

Oikeutesi peruuttamiseen oikeutettujen etujen tapauksessa
GDPR:n artikla 21:n mukaisesti sinulla on oikeus erityisestä tilanteestasi johtuen milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jotka on kerätty GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeutesi vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten GDPR:n artikla 21:n mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Rekisteröidylle myönnetään ehdoton oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoitukseen, mukaan lukien profilointia, niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisterinpitäjän on noudatettava henkilön toivomuksia kysymättä vastustamisen syitä.

10/2021